อบรมผู้ใช้งานเครนประจำปี

อบรมผู้ใช้งานเครนประจำปี

หลักสูตร การใช้ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และอุปกรณ์การยกอย่างไรให้ปลอดภัย

วิทยากร โดยจาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

พร้อมรับประกาศนียบัตร ซึ่งออกโดยทางสมาคม

 Asia Cranes & Equipments Co.,Ltd.
3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
Tel. 094-6974536, 02-7407909-10 Fax : 02-7407994 E-mail : info@asiacranes.co.th, srivimol@asiacranes.co.th